Privatlivspolitik i Boldklubben af 1893

Version 1.0. Vedtaget af klubbens hovedbestyrelse 11. juni 2018.

1. Vi opbevarer de oplysninger om medlemmerne, som er nødvendige for at leve op til kravene om at deltage i DIF-forbundenes turneringer og kunne opkræve kontingenter mv., dvs:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Spillercertifikat
  • Hold- og aktivitetsoplysninger.

Oplysningerne opbevares af vores databehandlere som vi har en skriftlig aftale med, blandt andet om at oplysningerne ikke må spredes uden udtrykkelig accept af klubben.

2. Vi beder medlemmerne oplyse en mailadresse og et telefonnummer, som klubben kan bruge i den almindelige kommunikation.

3. For ansatte opbevarer vi de oplysninger, vi skal for at kunne udbetale løn og give oplysninger til skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder. Det betyder, at vi for de ansatte også opbevarer cpr-nummer.

4. Vi opbevarer oplysninger om elitespillere – indmeldelsesdato og udmeldelsesdato – som er nødvendige for at kunne sikre, at vi modtager de rette beløb i form af uddannelsespenge med mere i henhold til FIFA- og UEFA-reglerne.

5. Vi opbevarer af historiske grunde oplysninger om spillerne på vores bedste hold, og vi opbevarer af historiske årsager holdfotos og andre fotos fra begivenheder i klubben, som er med til at beskrive klubbens righoldige historie.

6. Vi sletter personlige oplysninger i medlemssystemet efter anmodning ved udmeldelse, men vi bevarer et historisk arkiv med indmeldelser og udmeldelser.

7. Vi opbevarer ikke cpr-numre eller andre private oplysninger med undtagelse af de ovenfor nævnte, som er påkrævet af myndighederne.

8. Medlemmer, ansatte og sponsorer modtager fodboldnyhedsbrevet fra B.93 med relevante B.93-nyheder cirka en gang om måneden. Vi oplyser om, at de modtager fodboldnyhedsbrevet fra B.93, enten fordi de tidligere har tilmeldt sig, er medlem af B.93, har deltaget i B.93-arrangementer, er træner eller sponsor i klubben. Hvis de har spørgsmål til tilmeldingen, kan de skrive til webmaster@b93.dk.

9. Medlemmerne kan få oplyst, hvilke oplysninger klubben har om dem.