Vælg en side

Undgå tilskuer lignede situationer ved træning og kamp.

 

Vi har i B.93 modtaget ovenstående melding – altså en klar og utvetydig melding fra Divisionsforeningen omkring træning og træningskampe for vores 1. senior af begge køn.

B.93’s ledelse beder alle respektere dette, og understreger vigtigheden af, at alle følger de givne regler.

Divisionsforeningen skriver

Der har været eksempler på grupper af personer der har opholdt sig ved, eller tæt på, banen ved træning og kamp. Det betragtes som en overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Derfor

Det skal sikres, at matriklen hvor der trænes eller spilles kamp, og som klubben har kontrol over, ikke opholder sig personer som ikke har et ansættelsesmæssig forhold til klubben. Med andre ord, der må ikke være tilskuere af nogen art eller antal til træning eller kamp. Man kan evt. have kontrollører der bortviser med henvisning forsamlingsforbuddet, og i yderste tilfælde, anmelder til politiet.

Ved passivitet risikeres det, at politiet lukker træningen eller kampen, og en senere genoptagelse vil være besværlig – måske helt udelukket.

Skrevet af Claus Vandborg.
Foto af Claus Vandborg.