Vælg en side

B.93 opruster til fremtidens kvindefodbold.

 

B.93 præsenterer ny og banebrydende måde at arbejde med udviklingen af pige- og kvindefodbold.

Den københavnske pige- og kvindetalentmasse får nu et endnu stærkere udviklingsmiljø for alle piger fra 8 år til kvindesenior i en satsning på kvindefodbold. Med den nye medejer af B.93 Q Aps, Lauritz Smed i spidsen – vil arbejdet med udviklingen af pige- og kvindefodbold gøre B.93 til en fodboldmæssig metropol for kvinder i Danmark.

I arbejdet vil vi skele til FN’s verdensmål om uddannelse og ligestilling, særligt bæredygtig livsstil; ligestilling mellem kønnene; fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur og at alle former for diskrimination af alle kvinder og piger skal stoppes overalt. Vi vil gerne samarbejde med andre klubber, institutioner og virksomheder der har fokus på disse emner.

Mindst én gang om året vil vi arrangere fodbold for alle. Vores tilgang til omverdenen er et inkluderende fællesskab.
B.93 og FC Nordsjælland samarbejder i forvejen på drengesiden.

Bestyrelsesmedlem i B.93, Ole Ringheim og direktør i FC Nordsjælland, Søren Kristensen, har drøftet hvordan de to klubber kan gavne kvindefodbolden. Det har i sidste ende ledt til at Lauritz Smed, som har været med til at opbygge satsningen på kvindefodbold i FC Nordsjælland, forlader FCN og nu er blevet direktør i B.93 Q Aps.

Lauritz Smed

– Vores spilkoncept vil være tilpasset kvinder. Dette med fokus på facetterne i spillet, samt de tekniske og taktiske færdigheder, hvor spilrelationer trænes intensivt og indlæres. Vi vil være kvindefodboldens naturlige metropol i København.

– Vi vil arbejde værdibaseret med en høj grad af involvering af både spillere, trænere og administrationen. Vi vil gøre alt for at give pigerne og kvinderne de bedste betingelser for at udvikle sig. Vi har en holistisk tilgang til spillet, og de mennesker vi er med til at uddanne, hvad enten de er spillere eller trænere.

– På den måde kan vi være med til at udvikle hele mennesker i en stærk kultur båret af kærlighed og respekt – hele mennesker i en stærk kultur, båret af vores værdisæt som er udfordrende indsats, enkelthed og kærlighed.

Ole Ringheim

– Vi vil have vores fokus på talent og potentiale, mens vi samtidig tager udgangspunkt i bredden. Vores ambition for et nyt pige- og kvindemiljø har sit udspring i flere forhold. Først og fremmest føler vi, at København har brug for et endnu bedre udviklingsmiljø, tilført moderne ledelsesprincipper.

– Der er mange dygtige talenter fra eksempelvis U18 (Danmarks bedste pigeungdomsrække, webred.), som ikke får mulighed for at prøve sig af, da de fleste klubber satser på et øjeblikkeligt resultat.

– Vores spilkoncept vil være en videreudvikling af spillestilen som både FCN har arbejdet hårdt på, men som også har været fundamentet for det gode arbejde som Anders Vang og Lars Møller, som står i spidsen for vort 1. Kvindesenior hold, har opbygget.

– For os vil udviklingen af spilleren være det vigtigste. For at udvikle spilleren vil der være mange specialister omkring hende; en cheftræner, en specifiktræner (teknisk træner), angrebstræner og en fysisk træner. Vi sætter med andre ord et helt hold trænere ind for at optimere hendes færdigheder taktisk, fysisk, teknisk og mentalt, men også menneskeligt, fordi vi ser det enkelte individ som et helt menneske.

Yderligere informationer

Kontakt

Lauritz Smed
Direktør i B.93 Q Aps
ls@b93.dk
Mobil: 53 54 41 00

 

 

 

Topfoto: Tage Majland.
Portrætfoto af Ole Ringheim fra arkiv.
Portrætfoto af Lauritz Smed: Claus Vandborg.