Vælg en side

Sidste og fjerde kapitel af interviewet med bestyrelsesformand i B.93 Kontraktfodbold ApS. Læs hvordan ledelsen tænker nyt og har øje for klubbens styrker og svagheder. Læs 1. kapitel, 2. kapitel og 3. kapitel, webred.

Nye tider i B.93

Nytænkning og ny bestyrelse
Man kan som udefrakommende godt få den opfattelse, at nu er der 4-5 forretningsmænd, som har overtaget klubben, og nu skal de bare køre det som en forretning, men når man har set dig sammen med spillerne og især en del af deres forældre, så er det et helt andet billede der tegner sig. Du er på utroligt god fod med de her forældre og spillerne, og der bliver udvekslet mange kærlige ord, knus og der bliver talt om alt. Du er jo selv far til en dygtig boldspiller, men det virker ikke desto mindre som om du har fået placeret hjertet på rette sted med hensyn til vores klubs fremtid. Det harmonerer jo ikke med billedet af en ond advokat?

– Hahaha, det er jo dejligt at man kan få et andet billede af advokater, og det er rigtigt, at jeg bekymrer mig meget om spillerne. I den nye bestyrelse har vi talt meget om ordet ‘kærlighed’, om man mon kunne bruge det. Det vil nok overraske mange, som siger, at det kan man ikke i fodboldverdenen, der på mange områder er kold og kynisk. Vores svar er så, at lige netop derfor skal vi bruge ordet noget mere, for hvis der er nogle dogmer, som er fasttømrede i denne verden, så vil vi forsøge at udfordre dem bedst muligt og hele tiden. Jeg gider ikke høre på fodboldfloskler, hvis de ikke er underbyggede.

– Hvis spillerne skal performe skal vi passe på dem og sørge for at de bliver flyveklare, men derfor kan der godt være nogle svære beslutninger der skal træffes under forløbet.

Tre unge B.93’ere. Andreas Heimer flankeres af Nicolai Olsen (tv.) og Mads Nielsen (th.) efter en af Andreas’ scoringer. Foto: Christian Midtgaard.

– Svaret er også, at vi  i princippet også vil professionalisere vores frivillige og amatørerne, og give dem en professionel tankegang. Det samme gælder for de hold, som ikke nødvendigvis får penge for det, men det skal forventes af dem, at de gør det så godt de overhovedet kan. De spillere skal jo også kunne se sig selv udvikle sig over en sæson.

Kulturbærere
Hvad bliver det nok mest profilerede bestyrelsesmedlem, William Kvists rolle i det her? Han har vel travlt med sine egne træninger?

– Han får en central rolle, og det er alle i bestyrelsen enige om. Vi har en helt fantastisk dialog om det at være fodboldspiller og menneske, så jeg forventer at han får en meget stor betydning for klubben som kulturbærer og forbillede. Han har været mere involveret i diskussionen omkring idéer og opfyldelse af klubbens potentiale end folk ved. Det har været en kæmpe opgave at diskutere alle tænkelige scenarier igennem, fx omkring hvad man gør ved en spiller, som har et halvt år tilbage af sin kontrakt, men som ikke ønsker at forlænge.

– Der er utroligt mange scenarier, som skal diskuteres igennem, hvis man vil være på forkant og prøve at gøre tingene lidt anderledes. Vi er i bestyrelsen ret afklarede, og nu må vi så se om vi kan få implementeres vores idéer ikke bare på 1. senior, men ned igennem hele klubben.

Samarbejde og forskellighed
Da den nye bestyrelse blev offentliggjort, så var der mange røster omkring, at B.93 nu var blevet en underafdeling af FCK. Det kan du fuldstændigt afvise, håber jeg?

– Det har selvfølgelig slet ikke noget på sig. Det siger sig selv.

– Dét være sagt, så er det jo åbenlyst at det ikke er alle spillere, der passer lige godt i alle klubber, og de klubbers måde at spille fodbold på. Der er en masse spillere i de store klubber, som af forskellige årsager aldrig kommer på 1. holdet, og det kan da være, at de er interessante for vores klub, hvis de ellers passer ind i spillestil og kultur, for det ville da være fint at udnytte alle de ressourcer, som de store klubber har brugt på udvikling af deres spillere til vores fordel.

– Så ja vi vil samarbejde med FCK og andre klubber, men de kommer på ingen måde til at overtage os som klub.

– I B.93 er der en historie og nogle særkender, som vi skal holde fast i. Vi er helt vores egen.

Frivillighed og taknemmelighed
Vi har snakket en del om spillerne og kontrakter og professionalisering af klubben. Hvad med de frivillige kræfter i ledelsen, i moderklubben, i administrationen og web-afdelingen, og ikke mindst i fanklubben, uden hvem klubben simpelthen ikke ville kunne køre rundt. Hvordan får man fastholdt og udbygget den ressource?

– Jeg kommer jo fra en verden i det private erhvervsliv, hvor man ikke kunne drømme om at gøre noget uden betaling, så jeg er dybt, dybt imponeret over frivilligheden i en klub som vores. Den begejstring og entusiasme skal vi bygge videre på, og det er både jeg og resten af ledelsen opmærksomme på.

Sean Christoffersen header væk, Marco Holst ser til. Foto: Christian Midtgaard.

– De er ligeså meget en del af klubbens og dermed 1. holdets succes, og det skal anerkendes ikke bare af dem selv, men så sandelig også af 1. holdets spillere. Alle frivillige skal have at vide og føle, at der sættes pris på dem, for uden dem ville intet af det her kunne lade sig gøre.

Styrker og svagheder
Afslutningsvis, Lars, kan du nævne klubbens helt store styrke – og vores store svaghed?

– Svagheden er, at der mangler gennemskuelighed og koordination mellem de forskellige funktioner og afdelinger i klubben, og har gjort det i et stykke tid. Det er selvfølgelig noget, vi arbejder hårdt på at gøre op med. Der mangler en oversigt over, hvem der gør hvad og hvornår, og hvor de vigtige knudepunkter inden for kommunikationen sidder. Der er enkeltpersoner, som har været oversvømmet med telefonopkald og mails, og det er selvfølgelig uholdbart. Vi arbejder på at skabe overblik over organisationens struktur og arbejdsgange internt, og det bliver bedre.

– Det første er svært at svare på med et enkelt ord, men hvis jeg skulle beskrive det udtryk, som B.93 står for, så er det vildskab. Man kan se det i spillet, og det drive der er overalt i klubben – i mangel af et bedre dansk udtryk. Det synes jeg er en fin beskrivelse.

– Vores ambition er, at klubben er der for spillerne og at en spillers tid i klubben skal være en dannelsesrejse for den pågældende:

– Vi vil gerne have, at spillerne lærer at opføre sig ordentligt, at de bliver hele mennesker og gode fodboldspillere, men at de samtidigt aldrig glemmer det aftryk, vi forsøger at præge dem med, nemlig det drive, der ligger i klubbens DNA.

– Dét må vi aldrig miste.

Hermed er føljeton interviewet nået sin ende. Find alle Valdemar Jensens interview med spillere og de tidligere kapitler på b93prof.dk/interview. Og hvis du endnu ikke har læst interviewet med Sune Lærkedahl Jensen på fodbold.b93.dk, så skynd dig at gøre det. Og mærk hvordan den røde tråd hænger sammen med Lars’ udmeldinger i interviewet. B.93 går en spændende tid i møde, webred.